Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő adatai:

Név: Tavaszi Levente egyéni vállalkozó, 57244086
Székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 96/4.
Adószám: HU59162218
Honlap: tavaszilevente.hu
E-mail cím: info@tavaszilevente.hu

Kezelt adatok köre, adatkezelés célja:

A személyesen, e-mailen, illetve tavaszilevente.hu honlapon lévő kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül megadott adatai közlésével / elküldésével a látogató hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatokat, információkat a szolgáltatás biztosítása érdekében kezeljem. A megadott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalok. Az adatközlés önkéntes.

Az adatokat a szolgáltatás megfelelő biztosítása érdekében kezelem, amik a kapcsolattartáshoz, számlázáshoz, személyes szolgáltatás biztosításához és statisztikák készítéséhez szükségesek, reklámcélú levelet nem küldök. Az adatokat csak én kezelem, törvényben előírt kötelezettségen kívül harmadik személynek nem adom át.

Kezelt adatok:
Név (cég esetében a cégnév is), e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, szállítási név, szállítási elérhetőség, szállítási megjegyzés, ip cím és az ügyfél képmása / portréfotója.
A szolgáltatás jellegéből adódóan ügyfeleimről portréfotókat tárolok. A szolgáltatás igénybevételével, a fotózáson való részvétellel az ügyfél automatikusan hozzájárul a képek elkészítéséhez és tárolásához.

Szerzői jog
Bár a szerzői és felhasználási jog témaköre nem kapcsolódik szorosan az adatvédelemhez, mégis fontos megemlíteni, mivel a képmás / portréfotó személyes adat.
A szerzői jog a szerző (jelen esetben fotós) elidegeníthetetlen joga, ezt átruházni, eladni, lemondani róla nem lehet, lásd 1999. évi LXXVI. törvény. Ügyfél a fotózáson készült képekre a fotózás ellenértékének kifizetése után felhasználási jogot szerez.
A szerzői és felhasználási jogról bővebben a jogtárban tud olvasni.
Itt: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.TV

Cookie-k

A „cookie” (süti) egy olyan egyedi adatcsomag, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el automatikusan a látogató belépése és kilépése közötti munkamenetben. Ez nem képes a látogatót azonosítani, nem tartalmaz személyes információt, célja a statisztikai adatok gyűjtése, amit a felhasználói élmény növelésére, a rendszer továbbfejlesztésére lehet felhasználni. A honlap böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása.

A honlapon a Google Analytics méri az oldal látogatását cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.
A honlap a Google és a Facebook remarketing címkéit tartalmazhatja, ami alapján érdeklődés alapú hirdetések jelenhetnek meg. A remarketing sem képes a honlap látogató személyének azonosításra. Látogató letilthatja a google cookie-használatát a google Hirdetési beállításaiban: http://www.google.com/settings/ads.
A Facebook adatkezelési irányelveiről pedig a http://www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

Az adatkezelés időtartama

Az ügyfél bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatairól, illetve e-mailen, vagy postai úton kérheti személyes adatainak módosítását, törlését is, ha azt a szolgáltatás biztosítása érdekében már nem szükséges kezelni. A megadott adatok addig kerülnek tárolásra, amíg az ügyfél azok törlését nem kéri.
A számlázási adatokat a hatályos törvényben meghatározott ideig kell tárolni.

Az adatkezelés jogalapja

A Megrendelő, mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) szerint.

A rendelés során megadott személyes adatok megadásával, illetve az oldal alján megjelenő adatkezelési figyelmeztető elfogadásával a Megrendelő hozzájárul a személyes adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez, illetve a lent megadott adatfeldolgozóknak való továbbításához.

Adatkezelő

Név: Tavaszi Levente egyéni vállalkozó

Székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 96/4.

Telefon: +36-30-251-9765

Adószám: 59162218-1-28

E-mail: info@tavaszilevente.hu

Az adatokat megismerők köre és adatfeldolgozók

Tárhely szolgáltatás

Név: Rackhost Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Mobil: +36 1 445 1200
Fax: +36 1 445 1201
Honlap: https://www.rackhost.hu/
E-mail: info@rackhost.hu

Számlázás

Név: Billingo Technologies Zrt.
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék cégbírósága
Adószám: 27926309-2-41
Honlap: https://www.billingo.hu/

Adatkezelési tájékoztatójuk itt érhető el: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Ötlet Szalon Kft. – vászonképek gyártója

2481 Velence, Csemete u. 3.

Adószám: 25509472-2-07

GLS Hungary Kft. – futárszolgálat

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi

GLS Európa u. 2.

info@gls-hungary.com

Adószám:12369410-2-44,

A következő adatokat átadjuk az Ötlet Szalon Kft.-nek (a vászonképek gyártója), aki a GLS futárszolgálatnak továbbítja őket a szállítás teljesítéséhez: szállítási név; cím; e-mail cím; telefonszám és szállítási megjegyzés 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

Jogorvoslati jog

A Látogató személyes adati kezelésével szemben a hozzájárulást követően is bármikor tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes adatokat kérhet a Szolgáltatótól személyes adatai kezelésének módjáról. A Látogató, Megrendelő személyes adatai törlésére, pontosítására irányuló kérelmére a Szolgáltató haladéktalanul intézkedik a továbbított adatok pontosítása, törlése iránt is.

A Látogató személyes adatainak megsértése esetén a 2011. évi CXII. törvény valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

  1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail: igyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36-1-391-1400, honlap: www.naih.hu fordulat vagy
  2. a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.

Kérem, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság valamint bírósághoz való fordulás előtt panaszával elsőként hozzám forduljon a következő pontban leírt elérhetőségeim bármelyikén:

Elérhetőség:

Név: Tavaszi Levente egyéni vállalkozó

Székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 96/4.

Telefon: +36-30-251-9765

Adószám: 59162218-1-28

E-mail: info@tavaszilevente.hu